Prawo cywilne

Poza prawem budowlanym, w którym się specjalizujemy, zajmujemy się również innymi dziedzinami prawa, w tym m.in. prawem cywilnym. Reguluje ono stosunki między podmiotami prawa prywatnego, w tym między osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawy przyznały zdolność prawną.   

 

Zakres naszych usług

  • sporządzanie i opiniowanie umów,
  • reprezentacja przed Sądami wszystkich instancji,
  • prawo spadkowe,
  • roszczenia z zobowiązań,
  • postępowania odszkodowawcze,
  • prawo własności,
  • windykacja należności,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego.