Prawo cywilne

  • sporządzanie i opiniowanie umów,
  • reprezentacja przed Sądami wszystkich instancji,
  • prawo spadkowe,
  • roszczenia z zobowiązań,
  • postępowania odszkodowawcze,
  • prawo własności,
  • windykacja należności,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego.