Prawo pracy

  • reprezentowanie Klientów w sprawach przed sądami pracy i ZUS,
  • sporządzanie umów z zakresu prawa pracy,
  • opracowywanie regulaminów wynagrodzeń,
  • doradztwo prawne w zakresie prawa pracy dla pracodawców i pracowników.