Prawo handlowe

  • rejestracja spółek prawa handlowego oraz organizacji non profit
  • opracowywanie projektów uchwał walnych zgromadzeń,
  • opracowywanie i opiniowanie umów spółek,
  • opracowywanie regulaminów,
  • podział, łączenie i likwidacja spółek,
  • obsługa prawna spółek prawa handlowego,
  • kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie.