Prawo nieruchomości i budowlane

  • sprawy związane z zagospodarowaniem przestrzennym,
  • przebieg procesu budowlanego,
  • legalizacja samowoli budowlanych i odstępstw od projektu,
  • podział nieruchomości,
  • wpisy w księgach wieczystych,
  • sporządzanie umów o najem bądź dzierżawę nieruchomości,
  • opracowywanie umów o roboty budowlane,
  • zasiedzenie i ustanowienie służebności,
  • reprezentacja Klienta przed sądami,
  • kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie.