Co wchodzi w zakres prawa budowlanego?

Istniejący system prawny obejmuje wiele obszarów życia codziennego. Ze względu na ilość obowiązujących regulacji oraz orzecznictwa wskazującego na to, jak w praktyce są postrzegane konkretne przepisy, kancelarie prawne z reguły specjalizują się w ściśle określonych kwestiach. Skoncentrowanie się na wybranych zakresach tematycznych pozwala na oferowanie wyższego poziomu usług również dzięki lepszemu poznaniu ich pozaprawnego kontekstu. Dobrym przykładem może być prawo budowlane, które ze względu na to, iż obiekty budowlane muszą m.in. spełniać restrykcyjne wymogi bezpieczeństwa i ochrony środowiska, a stosowane technologie są dość złożone, wymaga dobrej orientacji w wielu dziedzinach np. w kwestiach technicznych. Przekonajmy się, czego dokładnie dotyczy prawo budowlane i sprawdźmy, kto może być nim zainteresowany.

 

Czym jest prawo budowlane?

Prawo budowlane to obszar, który obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem, budową oraz utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych, a ponadto dotyczy zasad działania organów administracji publicznej, zajmujących się sprawami z zakresu architektury, urbanistyki oraz procesu budowlanego, w tym organów nadzorczych. W jego kręgu znajduje się również problematyka łącząca się z hydrogeologią i geodezją, jak również kwestiami techniczno-budowlanymi, a w części także prawem górniczym czy dotyczącym ochrony zabytków.

 

Kto może być zainteresowany usługami z zakresu prawa budowlanego?

Prawnicy specjalizujący się w prawie budowlanym obsługują różne podmioty zaangażowane w proces inwestycyjny – inwestorów, architektów, geologów i geodetów, a także wykonawców, czy deweloperów. Ich klientami mogą być ponadto podmioty sprzedające i kupujące domy, mieszkania czy działki budowlane, a ponadto właściciele oraz zarządcy nieruchomości.