Prawo cywilne

figura kobiety z wagą

Nasza kancelaria prawna świadczy szeroki zakres usług, zajmując się wieloma dziedzinami prawa, w tym m.in. prawem cywilnym. Reguluje ono stosunki między podmiotami prawa prywatnego, np. osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawy przyznały zdolność prawną. W obrębie tej dziedziny prawa mieści się również dochodzenie odszkodowań od wymienionych wyżej podmiotów.

Dochodzenie odszkodowań od deweloperów

Nasza oferta obejmuje profesjonalne wsparcie przy różnych sprawach z zakresu prawa cywilnego. Naszą specjalnością jest m.in. dochodzenie odszkodowań od deweloperów w przypadku niedotrzymania warunków umowy. Ponadto zajmujemy się:

 • sporządzaniem i opiniowaniem umów,
 • reprezentacją przed Sądami wszystkich instancji,
 • prawem spadkowym,
 • roszczeniami z zobowiązań,
 • postępowaniami odszkodowawczymi,
 • prawem własności,
 • windykacją należności,
 • sporządzaniem opinii prawnych,
 • doradztwem prawnym z zakresu prawa cywilnego.

Czym się zajmujemy?

Zajmujemy się m.in. przygotowywaniem dokumentów, które są niezbędne w celu rozpoczęcia postępowania z zakresu prawa cywilnego. Bardzo często kwestie te dotyczą majątków. Niekiedy chodzi o uzyskanie odszkodowania za błędy popełnione przez drugą stronę – mowa tu zarówno o sprzedawcach, jak i deweloperach czy nawet organach medycznych. Istnieją także postępowania niemajątkowe, które również wchodzą w zakres prawa cywilnego. Wówczas chodzi o kwestie nieposiadające wartości ekonomicznej.

Zbieramy dowody niezbędne podczas postępowania. Co więcej, reprezentujemy naszych Klientów przed sądem. Dysponujemy wiedzą i umiejętnościami, które pozwalają na odpowiednie przedstawienie sytuacji i roszczeń danej strony. Współpracujemy zarówno z osobami prywatnymi, jak i firmami. Przeprowadzamy je przez cały proces, starając się wypracować jak najkorzystniejsze rozwiązanie.

Specjaliści o szerokiej wiedzy

Trzeba pamiętać, że prawo cywilne składa się z tysięcy przepisów, dokładnie warunkujących stosunki pomiędzy stronami, a nawet rzeczami. Z tego powodu specjaliści muszą orientować się w stale zmieniających się zapisach. Poszerzamy swoją wiedzę, dostosowując ją do aktualnie obowiązującego prawa. Ma to ogromne znaczenie zarówno podczas reprezentowania naszych Klientów w sądzie, jak i sporządzania dokumentów niezbędnych do złożenia pozwu czy załatwienia sprawy poprzez wypracowanie porozumienia.

Dlaczego warto korzystać z pomocy specjalistów?

Specjaliści orientują się w obowiązujących przepisach, a jednocześnie potrafią właściwie je interpretować. Ma to ogromne znaczenie w trakcie przedstawiania interesów Klientów w sądzie czy zbierania dowodów, pozwalających na osiągnięcie wyznaczonego celu. Radca prawny może podejść do sprawy ze świeżym spojrzeniem, a także odpowiednim obiektywizmem. Specjalista nie ulega emocjom, ale w przypadku delikatnych postępowań związanych m.in. z relacjami rodzinnymi potrafi on podejść do swojego Klienta z empatią. Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem, które pozwala na sprawne odnajdywanie się podczas wizyt w sądzie oraz działanie w taki sposób, by osiągnąć jak największą korzyść dla naszych Klientów. Skorzystanie z pomocy specjalisty umożliwia wyrównanie szans obu stron, zwłaszcza gdy postępowania dotyczą sporów pomiędzy osobami prywatnymi a dużymi przedsiębiorstwami, np. zakładami pracy czy deweloperami.


Co wchodzi w zakres prawa cywilnego?

Prawo cywilne jest bardzo szerokie – w jego skład wchodzi wiele postępowań. Wśród najpopularniejszych odłamów można wyróżnić:

 • prawo rzeczowe,
 • prawo umów,
 • prawo spadkowe,
 • prawo odszkodowawcze.

Zajmujemy się więc m.in. reprezentowaniem naszych Klientów w celu uzyskania należnych pieniędzy czy korzystnego podzielenia spadków. Często takie sprawy wiążą się z dużymi sporami, zwłaszcza jeśli rozgrywają się one wśród bliskich członków rodziny. Niekiedy występujemy w postępowaniach przeciwko dużym firmom – ma to związek np. z niedopełnieniem obowiązków przez dewelopera, organy administracyjne czy placówki medyczne. Oprócz tego pomagamy uregulować stosunki prawne związane z własnością rzeczy, zwłaszcza tych o dużej wartości. Specjalizujemy się w kwestiach dotyczących m.in. nieruchomości.


Jak uzyskać odszkodowanie za szkody deweloperskie?

Oferujemy pomoc w uzyskaniu odszkodowań za szkody deweloperskie. Takich szkód można wymienić wiele, a do najczęściej występujących zaliczamy m.in. krzywe ściany, pęknięcia na ścianach, nieszczelny dach i okna, widoczne ślady wilgoci i grzybów czy też problemy z instalacjami – elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną. Eliminacja wymienionych wad to spory problem dla właściciela budynku, ponieważ w niektórych przypadkach nie pozwala na korzystanie z nieruchomości ze względu na zagrożenia dla zdrowia lub życia.

W takiej sytuacji mogą Państwo zażądać usunięcia szkód z tytułu rękojmi. Na podstawie tej ochrony można zgłaszać wszystkie usterki, jakie nie zostały zgłoszone do protokołu odbiorczego, a pojawiły się w ciągu 5 lat, nawet podczas korzystania z nieruchomości. Trzeba mieć jednak na uwadze to, że za szkody deweloperskie uznaje się wyłącznie awarie, które są następstwem wad konstrukcyjnych albo błędów popełnionych w sztuce budowlanej. Dochodzenie odszkodowań w Warszawie i innych miastach możliwe jest jedynie wtedy, gdy usterki nie wynikają z naturalnej eksploatacji budynku.

 

Dochodzenie odszkodowań z tytułu szkody majątkowej

Świadczymy również pomoc w dochodzeniu odszkodowań z tytułu szkody majątkowej. W tym przypadku musi powstać realna szkoda, a następnie należy udowodnić deweloperowi, że to on ponosi winę za jej powstanie. Zadanie to nie jest łatwe, aczkolwiek muszą Państwo pamiętać o tym, że dochodzenie odszkodowań od deweloperów w Warszawie i innych częściach kraju może trwać nawet 10 lat od powstania szkody budowlanej. Co więcej, każda osoba zmagająca się z takimi problemami może skorzystać z pomocy Kancelarii Radcy Prawnego Michała Łuczaka.