Prawo budowlane i prawo nieruchomości

miasto nocą

Prawo budowlane i nieruchomości jest główną specjalnością naszej kancelarii prawnej. Mogą Państwo liczyć na wszechstronną i profesjonalną pomoc ze strony naszych adwokatów.  Zajmujemy się obsługą prawną  najróżniejszych inwestycji budowlanych, a także nieruchomości. Pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu pozwoleń na budowę, zajmujemy się sprawami związanymi z rozbiórką budynków. Udzielamy też profesjonalnych porad prawnych  z zakresu prawa budowlanego.  Możemy być wszędzie tam, gdzie nieodzowna jest pomoc prawnika bądź radcy prawnego.

 

Porady budowlane – uzyskanie pozwolenia na budowę. Zmiany w prawie budowlanym

Oferujemy profesjonalne usługi związane z udzielaniem porad budowlanych. Stale śledzimy zmiany w prawie budowlanym, dlatego zawsze proponujemy najkorzystniejsze, aktualne rozwiązania. Naszym Klientom oferujemy też kompleksowe wsparcie przy najróżniejszych zagadnieniach mieszczących się w obrębie tej dziedziny.

Oferujemy nasze usługi, w ramach których rozwiążemy Państwa sprawy w zakresie:

 • sprawy związane z zagospodarowaniem przestrzennym,
 • przebieg procesu budowlanego,
 • legalizacja samowoli budowlanych i odstępstw od projektu,
 • podział nieruchomości,
 • wpisy w księgach wieczystych,
 • sporządzanie umów o najem bądź dzierżawę nieruchomości,
 • opracowywanie umów o roboty budowlane,
 • zasiedzenie i ustanowienie służebności,
 • reprezentacja Klienta przed sądami,
 • kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie.

Przygotowywanie projektów umów

W zakres prawa budowlanego wchodzi m.in. przygotowywanie projektów umów. Mogą one dotyczyć różnych kwestii – np. robót budowlanych czy deweloperskich. Dbamy o to, by takie dokumenty były zgodne z obowiązującym prawem i zabezpieczały interesy naszego Klienta. W razie konieczności możemy również zredagować wnioski, podania, zażalenia czy pisma w toku postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Takie dokumenty są niezbędne np. w trakcie postępowań sądowych, toczonych w związku z prawem związanym z nieruchomościami.

Wszelkie dokumenty składane w związku z powstawaniem nieruchomości muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami. Znaczenie ma również ich odpowiedni układ oraz zastosowanie konkretnych pojęć. Szeroka wiedza specjalistów pozwala na zredagowanie dokumentacji w taki sposób, by nie została ona odrzucona przez urzędy lub sądy.

Wykwalifikowani specjaliści

Prawo związane z nieruchomościami wiąże się z koniecznością orientowania się w przepisach, które stale się zmieniają. W naszej kancelarii pracują osoby doskonale orientujące się w prawie cywilnym i budowlanym. Często oba te zakresy łączą się ze sobą, dlatego tak ważne jest dysponowanie szeroką wiedzą. Działamy zarówno na rzecz Klientów prywatnych, jak i dużych przedsiębiorstw związanych z budownictwem. Reprezentujemy także organy administracji. Staramy się wypracować jak najlepsze rozwiązanie dla naszych Klientów. Dzięki temu możemy pomóc w załatwieniu niezbędnych formalności związanych z realizacją inwestycji.

Pomoc przed rozpoczęciem budowy

Nasze działania dotyczą również wszelkich kwestii związanych z powstawaniem nieruchomości. Cały proces wiąże się bowiem z koniecznością uzyskania niezbędnego pozwolenia, co wiąże się ze składaniem licznych dokumentów. Dbamy o to, by wszelkie wnioski były kompletne i zgodne z obowiązującymi przepisami. Pomagamy w przeprowadzeniu procesu dążącego do uzyskania warunków zabudowy. Jeśli dojdzie do jakichkolwiek sporów lub nieprzestrzegania wyznaczonych terminów przez organy państwowe, reprezentujemy naszych Klientów także w trakcie składania skarg na bezczynność administracji.


Kogo reprezentujemy?

Sprawy związane z nieruchomościami zazwyczaj dotyczą deweloperów, podwykonawców oraz docelowych użytkowników obiektu. Kierujemy naszą ofertę m.in. do inwestorów prywatnych i publicznych. Pomagamy im w dopełnianiu formalności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Świadczymy usługi również dla biur projektowych lub samodzielnych projektantów.

W naszej pracy opieramy się na obowiązujących przepisach – w przypadku spraw związanych z działalnością budowlaną chodzi o Ustawę z dnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414. Bazujemy także na wielu innych przepisach, dotyczących pracy:

 • geodetów,
 • dostawców materiałów,
 • kierowników budowy,
 • wykonawców robót branżowych,
 • podwykonawców,
 • deweloperów,
 • inspektów nadzoru,
 • konsorcjów wykonawców.

Świadczymy nasze usługi także w przypadku sporów z organami administracji publicznej z osobami prywatnymi. Zbieramy niezbędne dokumenty i badamy, czy w danym przypadku nasz Klient ma szansę na uzyskanie niezbędnego odszkodowania lub innych celów.


Czynności pozasądowe i sądowe

Wykonujemy rozmaite czynności pozasądowe i sądowe związane z prawem gospodarczym. Do tej pierwszej grupy zalicza się przede wszystkim prawna obsługa podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą. Ponadto oferujemy pomoc osobom zakładającym własną działalność, fundację, stowarzyszenie albo spółkę prawa cywilnego lub handlowego. Czynności pozasądowe w zakresie prawa gospodarczego obejmują także:

 • windykację wierzytelności,

 • negocjacje handlowe,

 • porady prawne,

 • reprezentowanie Klienta przed urzędami i organami publicznej administracji, a także w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym,

 • pomoc w uzyskaniu licencji, zezwoleń, koncesji.

Z kolei czynności sądowe związane są głównie z windykacją należności oraz reprezentowaniem Klienta w sądowych postępowaniach wszystkich właściwych instancji, w tym przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi i Sądem Najwyższym.

 

Czego dotyczą sprawy z prawa gospodarczego?

Sprawy z prawa gospodarczego dotyczą różnych kwestii. Do najczęściej prowadzonych należą m.in. postępowania rejestrowe, które dotyczą wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego). Poza tym sprawy gospodarcze związane są z rozwiązaniem spółek, zaskarżaniem uchwał wspólników, wypłatą zysków albo odsetek od udziału kapitałowego czy też naprawy szkód. Sprawy sądowe w obszarze prawa gospodarczego mogą też dotyczyć fałszowania dokumentów, czy też przywłaszczenia lub wyłudzenia pieniędzy albo innych środków.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy radcy prawnego, który zajmuje się prawem gospodarczym, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty naszej kancelarii. Dokładne informacje przekażemy po skontaktowaniu się z pracownikami Kancelarii Radcy Prawnego Michała Łuczaka.