Prawo handlowe

kobieta trzymająca długopis

Prawo handlowe stanowi część prawa gospodarczego, regulującą obrót cywilnoprawny. Opiera się ono na trzech założeniach: kredycie, bezpieczeństwie oraz szybkości, stanowiących podstawę życia gospodarczego. W naszej kancelarii prawnej w Warszawie zapewniamy kompleksową pomoc i porady prawne z zakresu prawa handlowego.

 

Czym się zajmujemy?

W skład świadczonych przez nas usług wchodzi:

  • rejestracja spółek prawa handlowego oraz organizacji non profit,
  • opracowywanie projektów uchwał walnych zgromadzeń,
  • opracowywanie i opiniowanie umów spółek,
  • opracowywanie regulaminów,
  • podział, łączenie i likwidacja spółek,
  • obsługa prawna spółek prawa handlowego,
  • kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie.

Pomoc prawna dla firm

Prawo handlowe dotyczy zwłaszcza przedsiębiorców i czynności gospodarczych. To właśnie dlatego wszelkie działania z jego zakresu zazwyczaj opierają się na umowach transportowych, bankowych, pośrednictwie handlowym i licencyjnym, ubezpieczeniach gospodarczych, umowach o roboty budowlane itd. Bardzo często prawo handlowe łączy się z budowlanym i cywilnym. Istnieją bowiem przypadki, w których porusza się zależności pomiędzy podwykonawcami a deweloperami czy przedsiębiorstwami zajmującymi się transportem.

Prawo handlowe wywodzi się bezpośrednio z prawa cywilnego. Bazuje ono na kodeksie cywilnym i kodeksie spółek handlowych. W wielu przypadkach podczas prowadzonych postępowań konieczne jest też sięgnięcie do konwencji międzynarodowych, konstytucji oraz prawa zwyczajowego. Zwykle są to dość skomplikowane sprawy o szerokim zakresie.

Zajmujemy się nie tylko uczestniczeniem w trwających postępowaniach, lecz także doradzaniem jeszcze przed podjęciem jakichkolwiek kroków prawnych. Możemy sprawdzić, czy w danym przypadku doszło do pogwałcenia obowiązujących przepisów, a poszkodowana strona może ubiegać się o odszkodowanie. Doskonale orientujemy się w zależnościach handlowych, regularnie aktualizując swoją wiedzę.

Współpracujemy zarówno z niewielkimi firmami, jak i bardzo dużymi przedsiębiorstwami. Zazwyczaj są to skomplikowane sprawy, wymagające przeprowadzenia postępowania sądowego trwającego nawet kilka lat. Składamy odpowiednią dokumentację w sądzie, a także dopełniamy wiele formalności w imieniu naszych Klientów.


Źródła prawa handlowego

Prawo handlowe kształtowane jest przez rozmaite akty prawne. Do źródeł, które mają największy wpływ na jego przepisy, należą krajowe i międzynarodowe prawo stanowione. Obejmuje ono akty prawne zarówno o charakterze ogólnym, jak i szczególnym. Oprócz tego źródłem prawa handlowego jest także prawo zwyczajowe.

W Polsce wyróżnia się kilka krajowych źródeł prawa handlowego. Jednym z nich jest Konstytucja RP. Zawarte w niej są 2 artykuły, które regulują przepisy z tej gałęzi prawa. Art. 20 dotyczy przepisów gospodarki rynkowej i informuje, że stanowi ona podstawę ustroju gospodarczego w naszym kraju. Źródłem prawa handlowego w Polsce jest też art. 22.

 

Pozostałe dokumenty regulujące przepisy prawa handlowego

Kolejnym aktem prawnym wpływającym na ten obszar jest Kodeks cywilny. Zawarte są w nim wszelkie kwestie wpływające m.in. na umowy handlowe, a także podmioty, które biorą udział w obrocie gospodarczym. Co więcej, Kodeks cywilny jest podstawą interpretacji czynności, jakie są podejmowane przez podmioty w obrocie.

Prawo handlowe w naszym kraju reguluje jeszcze jeden dokument – Kodeks spółek handlowych. Zawarte w nim są przepisy dotyczące tworzenia, organizacji, przekształcania oraz rozwiązywania podmiotów gospodarczych, jakie prowadzone są w formie spółek handlowych. Dodatkowo wprowadza on 2 inne typy spółek handlowych. Są nimi spółka komandytowo-akcyjna i partnerska.

Wpływ na przepisy prawa handlowego mają również ustawy szczególne. Do nich zalicza się np. ustawę Prawo upadłościowe, Prawo spółdzielcze, Prawo o stowarzyszeniach, a także ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Oprócz tego ten obszar prawa regulowany jest również poprzez źródła międzynarodowe.