Prawo gospodarcze

przeglądane dokumenty

Kancelaria Prawna Radcy Prawnego Michał Łuczak zajmuje się również prawem gospodarczym. Obejmuje ono regulacje dotyczące działalności gospodarczej, a konkretnie funkcjonowania gospodarki państwa i stosunków gospodarczych między pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi, a także między innymi podmiotami. Wyróżniamy publiczne i prywatne prawo gospodarcze.

 

Co oferujemy?

 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców,
 • reprezentowanie przedsiębiorców przed Sądami,
 • udział w negocjacjach,
 • opracowywanie umów i opinii prawnych,
 • opiniowanie umów,
 • doradztwo prawne w zakresie prawa gospodarczego.

Prawo gospodarcze publiczne

Prawo gospodarcze publiczne to zbiór norm prawnych, które dotyczą relacji pomiędzy organami państwowymi a podmiotami gospodarczymi. Dotyczy ono wszelkich praw i obowiązków przedsiębiorców. W jego skład wchodzą określone zasady, takie jak:

 • zasada wolności gospodarczej,
 • zasada samodzielności finansowej i gospodarczej,
 • zasada dobrowolności,
 • zasada równości wobec prawa,
 • zasada praworządnej ingerencji w strefę gospodarczą,
 • zasada ochrony gospodarczych interesów publicznych,
 • zasada gospodarczej demokracji,
 • zasada ochrony państwowej stosunków gospodarczych.

Prawo gospodarcze prywatne

Prawo gospodarcze nie odnosi się natomiast do organów państwowych, a jedynie przedsiębiorców i ich działania w obrocie gospodarczym. Dotyczy ono stosunków majątkowych oraz prawnych. Bezpośrednio wskazuje ono na wymianę dóbr oraz świadczenie usług przy użyciu pieniądza.

Pomoc radcy prawnego w sprawach gospodarczych

Radca prawny dysponuje szeroką wiedzą, dlatego może pomóc w konstruowaniu umów i innej dokumentacji niezbędnej podczas działalności przedsiębiorstwa. Weryfikuje on, czy informacje zawarte w dokumencie są zgodne z przepisami i nie naruszają interesów Klienta. W naszej kancelarii pracują również osoby specjalizujące się w prawie handlowym. Warunkuje ono stosunki pomiędzy konkretnymi przedsiębiorstwami.

Doradztwo specjalisty może być bardzo ważne zarówno podczas zakładania firmy, jak i realizowania kolejnych czynności. Radca prawny sprawdza, czy zostały wypełnione wszystkie obowiązki, a w razie zaniedbania wskazuje on na działania, które pozwalają na uzyskanie należnego odszkodowania.


Czynności pozasądowe i sądowe

Wykonujemy rozmaite czynności pozasądowe i sądowe związane z prawem gospodarczym. Do tej pierwszej grupy zalicza się przede wszystkim prawna obsługa podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą. Ponadto oferujemy pomoc osobom zakładającym własną działalność, fundację, stowarzyszenie albo spółkę prawa cywilnego lub handlowego. Czynności pozasądowe w zakresie prawa gospodarczego obejmują także:

 • windykację wierzytelności,

 • negocjacje handlowe,

 • porady prawne,

 • reprezentowanie Klienta przed urzędami i organami publicznej administracji, a także w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym,

 • pomoc w uzyskaniu licencji, zezwoleń, koncesji.

Z kolei czynności sądowe związane są głównie z windykacją należności oraz reprezentowaniem Klienta w sądowych postępowaniach wszystkich właściwych instancji, w tym przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi i Sądem Najwyższym.

 

Czego dotyczą sprawy z prawa gospodarczego?

Sprawy z prawa gospodarczego dotyczą różnych kwestii. Do najczęściej prowadzonych należą m.in. postępowania rejestrowe, które dotyczą wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego). Poza tym sprawy gospodarcze związane są z rozwiązaniem spółek, zaskarżaniem uchwał wspólników, wypłatą zysków albo odsetek od udziału kapitałowego czy też naprawy szkód. Sprawy sądowe w obszarze prawa gospodarczego mogą też dotyczyć fałszowania dokumentów, czy też przywłaszczenia lub wyłudzenia pieniędzy albo innych środków.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy radcy prawnego, który zajmuje się prawem gospodarczym, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty naszej kancelarii. Dokładne informacje przekażemy po skontaktowaniu się z pracownikami Kancelarii Radcy Prawnego Michała Łuczaka.