Jak ściągnąć wierzytelność gdy spółka jest niewypłacalna?

Prowadzenie transakcji z innymi firmami jest obarczone ryzykiem, że nie uregulują one swoich zobowiązań w terminie. W takiej sytuacji wierzyciel powinien wykorzystać istniejące możliwości prawne, by doszło do zapłaty wymagalnej kwoty. Odzyskiwanie należności nie zawsze jest jednak proste i często wymaga współpracy z kancelarią prawną, która specjalizuje się w prawie gospodarczym. Przekonajmy się, co da się zrobić.

 

Czy istnieje możliwość odzyskania pieniędzy mimo niewypłacalności spółki?

Procedura odzyskiwania należności od spółki wymaga przejścia przez proces uzyskania tytułu wykonawczego i egzekucji komorniczej. Zdarza się jednak, że spółka nie dysponuje żadnym majątkiem, który mógłby zostać przeznaczony na spłatę. W takiej sytuacji wierzyciel może się jednak pod pewnymi warunkami domagać zaspokojenia z majątku osobistego członków jej zarządu. Jest to możliwe ze względu na zapis art. 299 § 1 oraz art. 300 KSH. Konieczne będzie jednak wykazanie, że długu nie można windykować np. w postaci uzyskania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego przez komornika.

 

Kiedy dochodzenie wierzytelności od członka zarządu nie będzie możliwe?

dług

Za wierzytelności spółki odpowiadają członkowie zarządu zasiadający w nim w momencie bezskutecznej egzekucji. Mogą się jednak uchronić przed odpowiedzialnością, jeżeli terminowo złożono wniosek o upadłość albo wtedy, gdy jego niezłożenie nie nastąpiło z winy konkretnego członka zarządu. Będzie tak też wówczas, gdy brak wniosku nie wpłynął na powstanie szkody dla wierzycieli. W grę może wchodzić udowodnienie przez członka zarządu, że spółka dysponuje majątkiem albo wierzyciel nie skorzystał z przysługującego mu prawa egzekucji w odpowiednim czasie. Odpowiedzialność członków zarządu dotyczy zarówno spółek z o.o., jak i S.A.