Jak sporządzić umowę o najem nieruchomości?

Kupno nieruchomości wymaga posiadania znacznych środków finansowych, a przy tym nie zawsze okaże się rozwiązaniem optymalnym np. z uwagi na krótki czas, w którym zainteresowany chciałby nią dysponować. O wiele popularniejsze, a często także bardziej opłacalne będzie podpisanie umowy najmu nieruchomości. Przekonaj się, jak musi ona wyglądać.

 

Co powinno się znaleźć w umowie najmu nieruchomości?

Umowa najmu nieruchomości reguluje wzajemne prawa i obowiązki podpisujących ją stron. Najważniejsze elementy, jakie powinny się w niej znaleźć to precyzyjne oznaczenie stron umowy, a więc wskazanie osób fizycznych lub prawnych, które ją podpisują. Muszą one być na tyle szczegółowe, by identyfikowały strony – w przypadku osób fizycznych podaje się imię, nazwisko, numer pesel, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, a także adres zameldowania. Niezbędne będzie też podanie przedmiotu umowy oraz określenie czasu jej trwania. Może to być określony czas np. jeden rok czy dana liczba miesięcy lub wskazany okres albo oznaczony. W dokumencie nie może też zabraknąć opisu nieruchomości – w przypadku mieszkania będzie to m.in. podanie adresu, położenia i charakterystyki pozwalającej na stwierdzenie co wchodzi w jej skład, a także wskazanie stanu technicznego i wyposażenia. Ważne będą też kwestie wzajemnych rozliczeń.

 

W jakiej formie zawiera się umowy najmu?

Umowa najmu może być zawarta w dowolnej formie, także ustnej lub dorozumianej, jednak dla celów dowodowych zwykle wybierana jest forma pisemna. Będzie ona też konieczna w przypadku, gdy jej okres wynosi dłużej niż rok, w przeciwnym razie będzie traktowana jako umowa na czas nieoznaczony. Umowa pisemna będzie też wymagana przy najmie okazjonalnym. Strony mogą się również zdecydować na zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.