Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Rozpoczęcie inwestycji łączy się z koniecznością dopełnienia wszystkich związanych z nią formalności. Prawo budowlane przewiduje specjalne procedury służące uzyskaniu wymaganych zgód i zezwoleń. Jeżeli nie będą one respektowane, nadzór budowlany może nałożyć na wykonawcę wysoką karę, a wzniesiony obiekt zostanie uznany za samowolę budowlaną. Przekonajmy się, co trzeba zrobić, żeby działać zgodnie z istniejącymi regulacjami.

zatwierdzone do budowy

 

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę?

Wystąpienie o pozwolenie na budowę jest standardową procedurą wymaganą przed rozpoczęciem prac budowlanych. Obowiązujące przepisy zawierają jednak zamknięty katalog obiektów i robót, przy których wystarczy dokonanie zgłoszenia. W przypadku braku sprzeciw w drodze wydania decyzji w ciągu 21 dni od doręczenia, działania mogą zostać zaczęte. Część budowli może być także wzniesiona bez jakichkolwiek formalności.

 

Co jest wymagane do otrzymania pozwolenia na budowę?

Przygotowanie inwestycji wymaga wcześniejszego sprawdzenia zapisów planu zagospodarowania przestrzennego albo wystąpienie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Pozwoli to na uzyskanie informacji o wszystkich najważniejszych parametrach budynku dopuszczalnych w konkretnym miejscu – będzie to m.in. funkcja obiektu, powierzchnia zabudowy, wysokość obiektu, a także wielkość powierzchni biologicznie czynnej. Przed przygotowaniem projektu, niezbędne okaże się również przeprowadzenie rozpoznania geologicznego oraz uzyskanie decyzji środowiskowej, a nierzadko także pozwolenia wodnoprawnego w zależności od charakteru planowanego obiektu. Zebranie kluczowych informacji daje możliwość opracowania projektu architektoniczno-budowlanego i projektu zagospodarowania działki, które muszą być złożone do starostwa w celu uzyskania pozwolenia na budowę.