Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu?

Jeśli planujesz budowę domu jednorodzinnego, który swoimi specyfikacjami technicznymi nie mieści się w zakresie wyjątków wymienionych w art. 29 ustawy - prawo budowlane, to najpewniej potrzebujesz pozwolenia na budowę.

uzyskanie pozwolenia na budowę

 

Pozwolenie na budowę  krok po kroku

Wniosek o pozwolenie na budowę domu należy złożyć przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac, związanych z budową. Oznacza to spełnienie formalnych wymogów i złożenie szeregu dokumentów. Jak i co po kolei załatwić?

  1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie warunków zabudowy, jeśli dla danej działki nie ma jeszcze MPZP, które wskażą rodzaj możliwej zabudowy na działce, liczbę możliwych kondygnacji czy wymagany kolor dachu.
  2. Wykonanie mapy do celów projektowych (skala 1:500), która ukazuje projekt zagospodarowania działki z uwzględnieniem warunków terenu i sąsiednich działek.
  3. Sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego (w 4 egzemplarzach), dopasowanego do warunków panujących na działce, uwzględniający wszystkie elementy opisowe, konstrukcyjne, architektoniczne, instalacyjne i energetyczne.
  4. Dostosowanie projektu do warunków terenowych działki powinno uwzględniać każdy aspekt techniczny zagospodarowania terenu, m.in. sposób odprowadzania ścieków, układ zieleni, ścieżki komunikacyjne. Projekt zawiera obrys domu, przyłącza, instalacje i wszystkie niezbędne elementy, jakie się znajdą na posesji.
  5. Uzyskanie zgody na przyłączenie i dostawę mediów: gazu, wody, energii elektrycznej, odprowadzania ścieków i wywożenia odpadów.

Etapem końcowym jest finalne złożenie wniosku o pozwolenie na budowę wraz ze wszystkimi uzyskanymi i wymaganymi przez urząd dokumentami. Pozwolenie na budowę wydaje starosta w drodze decyzji administracyjnej. Czas wydania decyzji wynosi 65 dni od dnia złożenia wniosku.