Jakie zmiany w prawie budowlane czekają nas w 2022 roku?

Prowadzać jakiekolwiek inwestycje budowalne na większą, czy mniejszą skalę, konieczne jest wykonywanie wszelkich robót zgodnie z zakresem prawa budowlanego. Co do zasady nie są to stałe rozporządzenia i akty ustaw, niekiedy ulegają one zmianom. Jakie główne obszary uległy zmianie w 2022 roku.

kask budowlany i młotek sędziowski

 

Jakich kwestii dotyka prawo budowlane?

W przypadku inwestycji budowlanych należy przestrzegać zapisów prawnych dotyczących pozwoleń na budowę, rozbiórek czy też nieścisłości związanych z zagospodarowanie przestrzennym terenu, przebiegu procesu budowlanego, legalizacji samowoli budowlanych i odstępstw od projektu, podziałom nieruchomości i wznowieniom punktów granicznych czy też wpisów w księgach wieczystych, sporządzaniu stosownych umów. Radca prawny potrzebny być może podczas spisywania umów o roboty budowlane, czy też reprezentowania klienta przed sądem.

 

Co się zmieni w prawie budowlanym?

Najnowsze zmiany w ustawie Prawo Budowlane znowelizowanej w 2020 roku dotyczyły w 2022 rok usprawnienia procesów decyzyjnych związanych z prowadzeniem inwestycji. Zwiększono bezpieczeństwo pożarowe i w znacznej mierze ograniczono ilość dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę.

Udogodnieniem stało się możliwość ubiegania o pozwolenie na budowę online. Poza wnioskiem koniecznie trzeba dołączyć projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno-budowlany. Uruchomiono stronę e-budownictwo, gdzie można też zgłaszać takie wnioski jak zgłoszenie robót budowlanych.

Na podstawie zgłoszenia można obecnie np.: postawić wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane; zbudować budynki gospodarcze (parterowe), garaże, wiaty, oranżerie (tzw. ogrody zimowe) czy budynki rekreacji indywidualnej, których powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 m2, sieci kanalizacyjne, wodociągowe, cieplne i gazowe o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa.