Kiedy mamy do czynienia z tzw. samowolą budowlaną?

Prawo budowlane nakłada na inwestorów szereg zobowiązań, związanych z planowaniem, projektowaniem oraz wykonawstwem różnego typu prac budowlanych. Wymagania te służą przede wszystkim zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowników i otoczenia. Zdarza się jednak dość często, że powstające obiekty budowlane są tzw. samowolą budowlaną.

robotnicy budowlani

 

Czym jest samowola budowlana?

Wprawdzie termin ten nie jest zdefiniowany w prawie, ale stał się powszechnym określeniem na prowadzenie prac budowlanych bez uzyskania zgody na budowę lub wcześniejszego zgłoszenia planowanych prac do organu administracji architektoniczno-budowlanej, tj. Wojewódzkiego lub Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Za samowolę budowlaną uznaje się także sytuację, w której rozpoczyna się realizowanie prac budowlanych lub kontynuuje się już zaczęte roboty pomimo zgłoszonego urzędowego sprzeciwu.

 

Kiedy prowadzenie prac będzie samowolą budowlaną i co za to grozi?

Wszystkie obiekty i budynki poza tymi, które wymienione są w art. 29 ustawy – prawo budowlane, wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Art. 29 wskazuje bowiem na obiekty, które nie potrzebują pozwolenia na budowę, ale wymagają zgłoszenia ich do odpowiednich organów. Należą do nich m.in. wolnostojące budynki jednorodzinne o pow. zabudowy do 70m2, altany, wiaty i garaże wolnostojące do 35m2, ganki, oranżerie czy płoty powyżej 2,2 m wysokości. Realizowanie takich prac bez ich zgłoszenia uznaje się za samowolę.

Jeśli nie jesteś pewien czy planowana przez Ciebie inwestycja budowlana wymaga zezwolenia czy tylko zgłoszenia, skontaktuj się z radcą prawnym, specjalizującym się w prawie budowlanym. Lepiej bowiem rozwiać wątpliwości zawczasu, niż ponosić dotkliwe kary finansowe za samowolę budowlaną. Kary grzywny w tym przypadku sięgają od 50 000 do nawet 1 miliona złotych.