Kiedy mamy do czynienia z zasiedzeniem nieruchomości?

Zasiedzenie nieruchomości to sytuacja, w której osoba niebędąca właścicielem nieruchomości, może stać się jej właścicielem poprzez długotrwałe posiadanie. W Polsce zasiedzenie jest uregulowane przepisami prawa cywilnego i może dotyczyć zarówno gruntów, jak i budynków. 

 

zasiedzenie nieruchomoścCzym jest zasiedzenie i jakie są jego rodzaje?

Zasiedzenie to sposób nabycia własności nieruchomości przez długotrwałe posiadanie. Istnieją dwa rodzaje zasiedzenia – samoistne i z dobrej wiary. Zasiedzenie samoistne polega na posiadaniu nieruchomości przez określony czas bez żadnych tytułów prawnych. Natomiast zasiedzenie z dobrej wiary odnosi się do sytuacji, gdy osoba posiada nieruchomość na podstawie tytułu prawnego, który jest wadliwy, ale posiadacz nie zdaje sobie sprawy z tego faktu. Warto skorzystać z profesjonalnych porad prawnych z zakresu prawa budowlanego zapewnianych przez naszą kancelarię, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji związanych z utratą własności.

 

Wymagania dotyczące czasu posiadania

Aby doszło do zasiedzenia, konieczne jest spełnienie określonych wymagań czasowych. W przypadku zasiedzenia samoistnego, okres posiadania wynosi 20 lat. Jeśli jednak chodzi o zasiedzenie z dobrej wiary, wymagany czas posiadania to 10 lat. Warto pamiętać, że liczenie tego okresu może się różnić w zależności od konkretnej sytuacji, dlatego warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie budowlanym.

 

Kiedy można mówić o zasiedzeniu nieruchomości?

Zasiedzenie nieruchomości może nastąpić tylko wtedy, gdy spełnione są pewne warunki. Po pierwsze, osoba posiadająca nieruchomość musi faktycznie nią dysponować i korzystać z niej na wyłączność. Po drugie, posiadanie musi być jawne, czyli nie może być ukrywane przed właścicielem ani innymi osobami. Po trzecie, posiadanie musi być nieprzerwane przez cały okres wymagany dla zasiedzenia.

 

Jak obronić się przed zasiedzeniem?

Właściciele nieruchomości mogą podjąć pewne działania, aby uniknąć ryzyka zasiedzenia. Przede wszystkim warto regularnie kontrolować stan swojej nieruchomości oraz monitorować jej użytkowanie przez inne osoby. W przypadku stwierdzenia nielegalnego posiadania należy jak najszybciej podjąć kroki prawne, takie jak wystosowanie wezwania do zaniechania naruszenia własności czy wszczęcie postępowania sądowego. Ponadto, właściciel może zawrzeć umowę z posiadaczem, na przykład umowę dzierżawy, która ureguluje sytuację prawną i uniemożliwi zasiedzenie.