Kiedy sporządza się opinię prawną?

Klienci zwracający się do prawników mogą skorzystać z różnych form pomocy prawnej, w zależności od tego, która z nich okaże się w ich sytuacji bardziej użyteczna. Wśród dostępnych alternatyw poza udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem pism procesowych oraz opiniowaniem dokumentów, a także reprezentowaniem w postępowaniu sądowym znajduje się zlecenie radcy prawnemu przygotowania opinii prawnej. Zwykle są one wybierane przez przedstawicieli firm i instytucji, jednak mogą okazać się przydatne również osobom fizycznym. Przekonajmy się, czym są opinie prawne oraz do czego mogą być potrzebne.

 

Czym charakteryzuje się opinia prawna?

Opinia prawna jest przekazywana klientowi w formie pisemnej i dotyczy konkretnego interesującego go zagadnienia. Powstaje na podstawie analizy sytuacji prawnej zleceniodawcy lub wskazanego przez niego podmiotu albo istniejących w danym obszarze uregulowań i ich znaczenia w danym przypadku. Może dotyczyć wyjaśnienia kwestii wynikających z danego stanu prawnego, a także zawierać wskazówki co do istniejących rozwiązań, właściwych w określonych okolicznościach procedur, występujących powinności albo konsekwencji przeprowadzenia czynności prawnych lub ich zaniechania. Opinia może też polegać na dokładnej analizie wskazanych przez klienta dokumentów.

 

Do czego może służyć opinia prawna?

prawnik

Przygotowanie opinii jest zlecane wówczas, gdy istniejący stan prawny lub dotyczące konkretnego obszaru regulacje nie są jasne, a także wówczas, gdy są alternatywne sposoby postępowania. Opinia prawna jest wówczas najczęściej wykorzystywana jako metoda zebrania danych pozwalających na podjęcie decyzji w danej sprawie. Równie często na jej podstawie zleceniodawca określa swój sposób postępowania czy ustala prawdopodobieństwo uzyskania pożądanego rezultatu.