Na co zwracać uwagę przy podpisywaniu umowy z deweloperem?

Przeniesienie praw do nieruchomości musi się odbywać na podstawie umowy notarialnej. W przypadku zakupu mieszkania od dewelopera klient podpisuje z nim jednak specjalny rodzaj umowy nazywany umową deweloperską. Przekonajmy się, czym ona jest i sprawdźmy, co powinno się w niej znaleźć.

 

Co trzeba wiedzieć o umowie deweloperskiej?

Obowiązujące przepisy nakładają na dewelopera obowiązek zawarcia z klientem zdefiniowanej w prawie i zaliczanej do tzw. umów nazwanych umowy deweloperskiej, która musi zawierać wszystkie przewidziane przez ustawę elementy. Konieczne będzie podanie w niej np. szczegółowych cech budynku i lokalu, harmonogramu określonych prac, a także terminu, w jakim nastąpi wyodrębnienie i przeniesienie własności, a więc założenie księgi wieczystej i wpisanie do niej nowego właściciela, a także otrzymanie udziałów w nieruchomości wspólnej, czyli części budynku, niezbędnej do jego prawidłowej eksploatacji. Poza terminami związanymi z realizacją inwestycji, w umowie powinny być również wskazane sankcje za ich niedotrzymanie. Warto pamiętać, że integralną częścią umowy, jest prospekt informacyjny, który musi zawierać dane kluczowe dla danej inwestycji. Znajdą się w nim zapisy dotyczące inwestycji od kwestii formalnych jak pozwolenie na budowę po opis okolicy i planowanych w bezpośrednim sąsiedztwie obiektach.

 

Co jest ważne przy podpisywaniu umowy deweloperskiej?

mieszkanie

Umowa deweloperska jest podpisywana wyłącznie w formie notarialnej i powinna zawierać wszystkie określone w Ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego elementy. Nie mogą się w niej także znajdować klauzule niedozwolone. Warto jednak pamiętać, że weryfikacji wymaga nie tylko treść dokumentu, ale również doświadczenie, potencjał oraz sytuacja finansowa dewelopera.