Służebność - jak i kiedy się ją ustanawia?

Służebność to jedno z praw rzeczowych, które umożliwia osobie korzystanie z nieruchomości innej osoby na określony sposób. W praktyce oznacza to, że właściciel działki może być zobowiązany do udostępnienia jej części na rzecz innego podmiotu prawnego.

 

zawarcie umowySłużebność przesyłu

Służebność przesyłu jest jedną z najbardziej powszechnych form służebności. Jest ona ustanawiana na rzecz przedsiębiorstw zajmujących się przesyłem energii elektrycznej czy wody. W tym przypadku właściciel działki musi zezwolić na prowadzenie linii przesyłowych przez swoją nieruchomość, co może być szczególnie istotne dla osób planujących budowę domu czy innych obiektów. Przy ustanawianiu służebności przesyłu należy uwzględnić zarówno interesy właściciela nieruchomości, jak i przedsiębiorstwa przesyłowego, a także kwestie związane z ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem.

 

Dążenie do porozumienia

Ważnym etapem w procesie ustanawiania służebności jest dążenie do porozumienia między stronami. Najlepszym rozwiązaniem jest zawarcie umowy służebności, która określa warunki korzystania z nieruchomości oraz ewentualne odszkodowania dla właściciela. Umowa powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego, a jej wpis do ksiąg wieczystych jest konieczny do uzyskania skuteczności prawnej.

 

Sposoby ustanowienia służebności

Służebność można ustanowić na kilka sposobów. Poza dobrowolnym zawarciem umowy służebności przez strony, możliwe jest także ustanowienie służebności przez wyrok sądu. W przypadku służebności drogi koniecznej, jeśli brak jest innego dostępu do nieruchomości, sąd może z urzędu ustanowić służebność na rzecz właściciela zabudowanej działki.

 

Wsparcie prawne

W procesie ustanawiania służebności warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia prawnego. Kancelaria Radcy Prawnego Michała Łuczaka świadczy obsługę prawną nieruchomości w różnych kwestiach. Specjaliści z kancelarii pomogą w przygotowaniu umowy czy reprezentacji przed sądem, co może wpłynąć na korzystne rozwiązanie sprawy. Profesjonalne podejście do klienta oraz bogate doświadczenie w dziedzinie prawa sprawiają, że współpraca z kancelarią to gwarancja efektywnego rozwiązania problemów związanych z służebnością.