Blog

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka akcyjna?

Umowa między przyszłym właścicielem mieszkania a deweloperem nie zobowiązuje jedynie jednej strony, dotyczy także sprzedającego. W jakich sytuacjach możliwe jest uzyskanie odszkodowania i jak można to zrobić?

Nowe uprawnienia przedsiębiorcy

Pojęcie działalności regulowanej (lub inaczej wpisu do rejestru działalności regulowanej) pojawiło się wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.), z dniem 21 sierpnia 2004 r., jako nowa forma reglamentacji działalności gospodarczej.