Blog

Jak ściągnąć wierzytelność gdy spółka jest niewypłacalna?

Prowadzenie transakcji z innymi firmami jest obarczone ryzykiem, że nie uregulują one swoich zobowiązań w terminie. W takiej sytuacji wierzyciel powinien wykorzystać istniejące możliwości prawne, by doszło do zapłaty wymagalnej kwoty. Odzyskiwanie należności nie zawsze jest jednak proste i często wymaga współpracy z kancelarią prawną, która specjalizuje się w prawie gospodarczym. Przekonajmy się, co da się zrobić.

dług

Jak odwołać się od decyzji administracyjnej?

W sytuacji, gdy organ wydaje decyzję administracyjną, z której treścią nie zgadza się przynajmniej jedna ze stron, a więc każdy, czyjego interesu prawnego albo obowiązku dotyczy postępowanie lub ten, kto żądał wykonania czynności organu z uwagi na swój interes prawny lub obowiązek, a także podmiot działający na prawach strony np. prokurator lub organizacja społeczna, ma możliwość złożenia odwołania, a więc jej zaskarżenia. Ze względu na konieczność zachowania wszystkich procedur i terminów, najlepszym rozwiązaniem będzie w takim przypadku skorzystanie z usług kancelarii radcowskiej specjalizującej się w zapewnianiu reprezentacji przed organami administracyjnymi oraz sądami. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

odwołanie od decyzji

Jak sporządzić umowę o najem nieruchomości?

Kupno nieruchomości wymaga posiadania znacznych środków finansowych, a przy tym nie zawsze okaże się rozwiązaniem optymalnym np. z uwagi na krótki czas, w którym zainteresowany chciałby nią dysponować. O wiele popularniejsze, a często także bardziej opłacalne będzie podpisanie umowy najmu nieruchomości. Przekonaj się, jak musi ona wyglądać.

podpisanie umowy najmu domu