Blog

W jaki sposób zalegalizować samowolę budowlaną?

Prowadzenie prac budowlanych i realizacja większości inwestycji wymaga uzyskania zezwolenia. W sytuacji, gdy formalności nie zostały dopełnione, istnieje możliwość wystąpienia o legalizację budowy, wiąże się to jednak zarówno z przejściem stosownej procedury, jak i uiszczeniem opłaty legalizacyjnej. Pomocą w załatwieniu spraw tego rodzaju służą kancelarie specjalizujące się w obsłudze prawnej inwestycji budowlanych. Przekonajmy się, czym jest samowola i sprawdźmy, jak wygląda ten proces.

budowa murowanego domu

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Rozpoczęcie inwestycji łączy się z koniecznością dopełnienia wszystkich związanych z nią formalności. Prawo budowlane przewiduje specjalne procedury służące uzyskaniu wymaganych zgód i zezwoleń. Jeżeli nie będą one respektowane, nadzór budowlany może nałożyć na wykonawcę wysoką karę, a wzniesiony obiekt zostanie uznany za samowolę budowlaną. Przekonajmy się, co trzeba zrobić, żeby działać zgodnie z istniejącymi regulacjami.

zatwierdzone do budowy

Jak ściągnąć wierzytelność gdy spółka jest niewypłacalna?

Prowadzenie transakcji z innymi firmami jest obarczone ryzykiem, że nie uregulują one swoich zobowiązań w terminie. W takiej sytuacji wierzyciel powinien wykorzystać istniejące możliwości prawne, by doszło do zapłaty wymagalnej kwoty. Odzyskiwanie należności nie zawsze jest jednak proste i często wymaga współpracy z kancelarią prawną, która specjalizuje się w prawie gospodarczym. Przekonajmy się, co da się zrobić.

dług