Blog

Co wchodzi w zakres prawa budowlanego?

Istniejący system prawny obejmuje wiele obszarów życia codziennego. Ze względu na ilość obowiązujących regulacji oraz orzecznictwa wskazującego na to, jak w praktyce są postrzegane konkretne przepisy, kancelarie prawne z reguły specjalizują się w ściśle określonych kwestiach. Skoncentrowanie się na wybranych zakresach tematycznych pozwala na oferowanie wyższego poziomu usług również dzięki lepszemu poznaniu ich pozaprawnego kontekstu. Dobrym przykładem może być prawo budowlane, które ze względu na to, iż obiekty budowlane muszą m.in. spełniać restrykcyjne wymogi bezpieczeństwa i ochrony środowiska, a stosowane technologie są dość złożone, wymaga dobrej orientacji w wielu dziedzinach np. w kwestiach technicznych. Przekonajmy się, czego dokładnie dotyczy prawo budowlane i sprawdźmy, kto może być nim zainteresowany.

prawo budowlane

Na co zwracać uwagę przy podpisywaniu umowy z deweloperem?

Przeniesienie praw do nieruchomości musi się odbywać na podstawie umowy notarialnej. W przypadku zakupu mieszkania od dewelopera klient podpisuje z nim jednak specjalny rodzaj umowy nazywany umową deweloperską. Przekonajmy się, czym ona jest i sprawdźmy, co powinno się w niej znaleźć.

mieszkanie

Kiedy sporządza się opinię prawną?

Klienci zwracający się do prawników mogą skorzystać z różnych form pomocy prawnej, w zależności od tego, która z nich okaże się w ich sytuacji bardziej użyteczna. Wśród dostępnych alternatyw poza udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem pism procesowych oraz opiniowaniem dokumentów, a także reprezentowaniem w postępowaniu sądowym znajduje się zlecenie radcy prawnemu przygotowania opinii prawnej. Zwykle są one wybierane przez przedstawicieli firm i instytucji, jednak mogą okazać się przydatne również osobom fizycznym. Przekonajmy się, czym są opinie prawne oraz do czego mogą być potrzebne.

prawnik