Blog

Jak odwołać się od decyzji administracyjnej?

W sytuacji, gdy organ wydaje decyzję administracyjną, z której treścią nie zgadza się przynajmniej jedna ze stron, a więc każdy, czyjego interesu prawnego albo obowiązku dotyczy postępowanie lub ten, kto żądał wykonania czynności organu z uwagi na swój interes prawny lub obowiązek, a także podmiot działający na prawach strony np. prokurator lub organizacja społeczna, ma możliwość złożenia odwołania, a więc jej zaskarżenia. Ze względu na konieczność zachowania wszystkich procedur i terminów, najlepszym rozwiązaniem będzie w takim przypadku skorzystanie z usług kancelarii radcowskiej specjalizującej się w zapewnianiu reprezentacji przed organami administracyjnymi oraz sądami. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

odwołanie od decyzji

Jak sporządzić umowę o najem nieruchomości?

Kupno nieruchomości wymaga posiadania znacznych środków finansowych, a przy tym nie zawsze okaże się rozwiązaniem optymalnym np. z uwagi na krótki czas, w którym zainteresowany chciałby nią dysponować. O wiele popularniejsze, a często także bardziej opłacalne będzie podpisanie umowy najmu nieruchomości. Przekonaj się, jak musi ona wyglądać.

podpisanie umowy najmu domu

Co wchodzi w zakres prawa budowlanego?

Istniejący system prawny obejmuje wiele obszarów życia codziennego. Ze względu na ilość obowiązujących regulacji oraz orzecznictwa wskazującego na to, jak w praktyce są postrzegane konkretne przepisy, kancelarie prawne z reguły specjalizują się w ściśle określonych kwestiach. Skoncentrowanie się na wybranych zakresach tematycznych pozwala na oferowanie wyższego poziomu usług również dzięki lepszemu poznaniu ich pozaprawnego kontekstu. Dobrym przykładem może być prawo budowlane, które ze względu na to, iż obiekty budowlane muszą m.in. spełniać restrykcyjne wymogi bezpieczeństwa i ochrony środowiska, a stosowane technologie są dość złożone, wymaga dobrej orientacji w wielu dziedzinach np. w kwestiach technicznych. Przekonajmy się, czego dokładnie dotyczy prawo budowlane i sprawdźmy, kto może być nim zainteresowany.

prawo budowlane